Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Cập nhật: 11:10 | 05/05/2022

Ngày 28/04/2022, Đảng Ủy Tổng công ty Xi măng Việt Nam đã ban hành văn bản số 781/CV-ĐU V/v khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tải về