Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Mặt hàng clinker là sản phẩm đã được chế biến thành sản phẩm khác

Cập nhật: 15:46 | 11/04/2019

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 3242/BXD-VLXD gửi Bộ Tài chính về mặt hàng clinker là sản phẩm đã được chế biến thành sản phẩm khác (không phải là tài nguyên khoáng sản).   

Sau khi nhận được văn bản số 15502/BTC-CST ngày 12/12/2018 của Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến về mặt hàng clinker là sản phẩm đã được chế biến thành sản phẩm khác (không phải là tài nguyên, khoáng sản) hay clinker là tài nguyên, khoáng sản. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và có ý kiến như sau: Mặt hàng clinker là sản phẩm được hình thành sau khi nung luyện hỗn hợp nguyên liệu được nghiền mịn từ đá vôi, đất sét và một số phụ gia đến nhiệt độ khoảng 1450-15000C. Do đó, mặt hàng clinker không phải là tài nguyên khoáng sản.

Trung tâm Thông tin Nguồn: Công văn 3242/BXD-VLXD.