Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Thông báo kết quả chỉ định thầu (Theo quy trình rút gọn)

Cập nhật: 16:11 | 28/12/2021

Tổng công ty Xi măng Việt Nam thông báo kết quả chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn) gói thầu Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và thi công công trình "Sửa chữa chống dột nhà xe và sử lý chống dột tầng 8 tại trụ sở cơ quan VICEM"

Tải về

Tải về