Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 10:00 | 15/12/2023

Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) trân trọng thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp Gói mua sắm hàng hóa “Lịch Bloc năm 2024 cho Khối Văn phòng Vicem”

Tải về: