Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Thông báo Kết quả lựa chọn Nhà cung cấp gói mua sắm hàng hóa “Lịch Bloc năm 2022 cho Khối Văn phòng VICEM”

Cập nhật: 15:23 | 06/12/2021

Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) trân trọng thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp Gói mua sắm hàng hóa “Lịch Bloc năm 2022 cho Khối Văn phòng VICEM”, cụ thể như sau:  

- Tên Nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty TNHH in, đầu tư, thương mại Đức Trường

- Giá trúng thầu: 877.500.000 đồng (Chưa bao gồm 10% VAT)

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tháng 12 năm 2021

Kế hoạch hoàn thiện và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH in, đầu tư, thương mại Đức Trường sẽ được thực hiện trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo.

Tổng công ty Xi măng Việt Nam thông báo đến các Nhà cung cấp được biết và mời Nhà cung cấp được lựa chọn đến Văn phòng của Tổng công ty để thương thảo, đàm phán ký kết hợp đồng.