Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

THÔNG BÁO LỰA CHỌN KẾT QUẢ NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 15:00 | 29/12/2023

Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) trân trọng thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp gói mua sắm dịch vụ "Dịch vụ tổ chức hội nghị Tổng kết SXKD năm 2023 và kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống ngành Xi măng"

Tải về: