Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Cập nhật: 15:00 | 29/06/2020

Tổng công ty Xi măng Việt Nam tổ chức chào giá gói mua sắm " Trang bị màn hình chuyên dụng cho phòng họp Hội trường, phòng tình huống, phòng họp của Cơ quan VICEM" 

Địa điểm cung cấp: Văn phòng Cơ quan VICEM, 228 Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian phát hành thư chào giá: Từ 29/6/2020 đến 10h ngày 02/7/2020

Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: Văn phòng Cơ quan VICEM, 228 Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian nộp thư chào giá: 10h ngày 02/7/2020; tại Văn phòng cơ quan VICEM

Ghi chú: Các đơn vị đến nhận thư chào giá trong giờ hành chính, mang theo giấy giới thiệu và chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân