Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Cập nhật: 15:40 | 24/11/2021

Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm dịch vụ: “Khám sức khỏe định kỳ năm 2021 cho cán bộ công nhân viên cơ quan VICEM, CCID, Viện công nghệ xi măng VICEM”, với các thông tin cụ thể như sau:

- Bên mời chào giá: Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

- Tên Gói mua sắm: Khám sức khỏe định kỳ năm 2021 cho cán bộ công nhân viên cơ quan VICEM, CCID, Viện công nghệ xi măng VICEM.

Thời gian phát hành Thư mời chào giá: Từ 16h00 ngày 24/11/2021 đến 16h00 ngày 30/11/2021 (Trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp Thư chào giá: Chậm nhất vào 16h00 ngày 30/11/2021.

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: Văn phòng VICEM – Địa chỉ: Tầng 1, Số 228 Lê Duẩn, phường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội. Số điện thoại: 0243.851.2425

Các đơn vị đăng ký đến nhận Thư mời chào giá đề nghị mang theo Giấy Giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư/căn cước công dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

Kính mời các Nhà cung cấp quan tâm chào giá.

Trân trọng./.