Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Cập nhật: 15:32 | 15/12/2021

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm: “Dịch vụ thủ tục hải quan, giám sát hàng hóa tại cảng và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ đối với xi măng, clinker xuất khẩu của VICEM năm 2022” với các thông tin cụ thể sau:  

- Bên mời chào giá: Tổng công ty Xi măng Việt Nam

- Tên Gói mua sắm: “Dịch vụ thủ tục hải quan, giám sát hàng hóa tại cảng và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ đối với xi măng, clinker xuất khẩu của VICEM năm 2022”

- Thời gian phát hành Thư mời chào giá: từ 16h30 ngày 15/12/2021 đến 16h30 ngày 20/12/2021 (Trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp Thư chào giá: chậm nhất vào 09h50 ngày 21/12/2021.

- Địa điểm liên hệ nhận Thư mời chào giá: Phòng Quản lý Thị trường và Thương hiệu – địa chỉ: Tầng 5, số 228 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội. Số điện thoại: 024.35161337, email: phongthitruong@vicem.vn; toanvu@vicem.vn

Các đơn vị đăng ký đến nhận Thư mời chào giá đề nghị mang theo Giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

Kính mời các Nhà cung cấp quan tâm chào giá.

Trân trọng./.