Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Cập nhật: 09:10 | 17/12/2021

Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm dịch vụ: “Hội nghị Tổng kết SXKD 2021 và Kỷ niệm 92 Ngày truyền thống ngành Xi măng Việt Nam”, với các thông tin cụ thể như sau

- Bên mời chào giá: Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

- Tên Gói mua sắm: Cung cấp dịch vụ: Hội nghị Tổng kết SXKD 2021 và Kỷ niệm 92 Ngày truyền thống ngành Xi măng Việt Nam

- Thời gian phát hành Thư mời chào giá: Từ 9h30 ngày 17/12/2021 đến 15h00 ngày 24/12/2021 (Trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp Thư chào giá: Chậm nhất vào 16h00 ngày 24/12/2021.

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: Văn phòng VICEM – Địa chỉ: Tầng 1, nhà Điều hành cơ quan Vicem, Số 228 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội. Số điện thoại: 0243.851.2425

Các đơn vị đăng ký đến nhận Thư mời chào giá đề nghị mang theo Giấy Giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

Kính mời các Nhà cung cấp quan tâm chào giá.

Trân trọng./.