Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Cập nhật: 08:30 | 18/05/2022

Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm: “Hội thảo đánh giá hiệu quả sữa chữa, xử lý “nút thắt” trong dây chuyền công nghệ tại các đơn vị thành viên”, với các thông tin cụ thể như sau:  

- Bên mời chào giá: Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

- Tên Gói mua sắm: Hội thảo đánh giá hiệu quả sữa chữa, xử lý “nút thắt” trong dây chuyền công nghệ tại các đơn vị thành viên

- Thời gian phát hành Thư mời chào giá: Từ 9h00 ngày 18/05/2022 đến 15h00 ngày 20/05/2022 (Trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp Thư chào giá: Chậm nhất vào 16h00 ngày 20/05/2022.

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: Văn phòng VICEM – Địa chỉ: Tầng 1, Số 228 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội. Số điện thoại: 0243.851.2425

Các đơn vị đăng ký đến nhận Thư mời chào giá đề nghị mang theo Giấy Giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

Kính mời các Nhà cung cấp quan tâm chào giá.

Trân trọng./.