Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Cập nhật: 09:30 | 14/08/2019

Thông báo mời chào giá cạnh tranh chương trình tổ chức cho Đoàn cán bộ VICEM đi công tác tại CuBa từ ngày 02/09/2019 đến 10/09/2019.  

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn nhà cung cấp thực hiện gói mua sắm: "Chương trình tổ chức cho Đoàn cán bộ VICEM đi công tác tại CuBa từ ngày 02/09/2019 đến 10/09/2019", với các thông tin cụ thể như sau:

- Bên mời chào giá: Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

- Tên gói mua sắm: Chương trình tổ chức cho Đoàn cán bộ VICEM đi công tác tại CuBa từ ngày 02/09/2019 đến 10/09/2019.

- Thời gian phát hành Thư mời chào giá: Từ 09h30 ngày 14/08/2019 đến 16h00 ngày 20/08/2019 (Trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp Thư chào giá: Chậm nhất vào 16h00 ngày 20/08/2019.

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: Văn phòng VICEM - Địa chỉ: Tầng 1, số 228 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội. Số điện thoại: 0243.851.2425 (Ext: 217).

Các đơn vị đăng kí đến nhận Thư mời chào giá đề nghị mang theo Giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

Kính mời các Nhà cung cấp quan tâm chào giá.

Trân trọng.

Đạt Vũ