Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778
 • thong bao moi chao gia canh tranh
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm dịch vụ: “Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV cơ quan VICEM, CCID và Viện CNXM năm 2023”, với các thông tin cụ thể như sau:  
 • Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt do Tổng công ty Xi măng Việt Nam sở hữu  
 • thong bao ket qua lua chon nha cung cap
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) trân trọng thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp Gói mua sắm “Dịch vụ bảo vệ tại Cơ quan VICEM”, cụ thể như sau:
 • thong bao moi chao gia canh tranh
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm “Dịch vụ bảo vệ tại cơ quan VICEM”, với các thông tin cụ thể như sau:
 • thong bao ket qua lua chon nha cung cap
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp Gói mua sắm: “Dịch vụ thủ tục hải quan, giám sát hàng hóa tại cảng và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận xuấtxứ đối với xi măng, clinker xuất khẩu của VICEM năm 2023”  
 • thong bao ket qua lua chon nha cung cap
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) trân trọng thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp Gói mua sắm dịch vụ “cung cấp nhân sự -nội dung nghệ thuật-ăn nghỉ cho hội nghị Tổng kết SXKD 2022 và kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Xi măng Việt Nam”, cụ thể như sau:  
 • thong bao ket qua lua chon nha cung cap
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) trân trọng thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp Gói mua sắm dịch vụ “Lắp dựng nhà bạt-trang trí khánh tiết tổ chức hội nghị Tổng kết SXKD 2022 và kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Xi măng Việt Nam”, cụ thể như sau:  
 • thong bao moi chao gia canh tranh
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm hàng hóa: “Dịch vụ thủ tục hải quan, giám sát hàng hóa tại cảng và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ”, với các thông tin cụ thể như sau:
|< < 1 2 3 > >|