Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

VICEM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ATVSLĐ, PCCN 3 NĂM (2020-2022) VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Cập nhật: 15:10 | 20/10/2023

Ngày 29/09/2023, tại Hạ Long, Tổng cty Xi măng Việt Nam (VICEM) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ, PCCN) trong 03 năm 2020-2022, phương hướng nhiệm vụ các năm 2023-2026.

vicem to chuc hoi nghi tong ket cong tac atvsld pccn 3 nam 2020 2022 va 6 thang dau nam 2023 1885

vicem to chuc hoi nghi tong ket cong tac atvsld pccn 3 nam 2020 2022 va 6 thang dau nam 2023 1885
Đ/c Lê Hữu Hà - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam khai mạc hội nghị

Tham dự hội nghị, về phía các Bộ, Ngành khách mời gồm có:

Đại diện Bộ lao động thương binh xã hội: Bà Chu Thị Hạnh Phó cục trưởng, phụ trách văn phòng cục an toàn lao động.

Đại diện công đoàn xây dựng Việt Nam: Ông Vũ Ngọc Chính Phó chủ tịch, trưởng ban chính sách pháp luật và QHLĐ công đoàn xây dựng Việt Nam.

Về phía VICEM có các đồng chí Phụ trách Đảng ủy, Hội đồng thành viên, ban tổng giám đốc, chủ tịch công đoàn VICEM, phó chủ tịch công đoàn VICEM, bí thư ĐTN VICEM, kiểm soát viên, kế toán trưởng và trưởng các phòng/ban VICEM, thư ký TGĐ.

Cùng các công ty sản xuất xi măng VICEM, các công ty CP năng lượng và môi trường và các công ty Bao bì xi măng.

vicem to chuc hoi nghi tong ket cong tac atvsld pccn 3 nam 2020 2022 va 6 thang dau nam 2023 1885
Đ/c Dương Ngọc Trường - Phó phụ trách Ban an toàn Tổng công ty Xi măng Việt Nam đọc báo cáo kết quả thực hiện công tác ATVSLĐ, PCCN trong 03 năm (2020-2022) và 6 tháng đầu năm 2023.

Sau phát biểu khai mạc Hội nghị của P.TGĐ Lê Hữu Hà, Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác ATVSLĐ, PCCN 03 năm (2020-2022) của Tổng công ty, tham luận của các Công ty thành viên (VICEM Hà Tiên, Hoàng Thạch, Bút Sơn, Sông Thao, Hạ Long, Hoàng Mai, Bỉm Sơn và Hải Phòng) về từng vấn đề cụ thể và phát biểu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục ATLĐ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

vicem to chuc hoi nghi tong ket cong tac atvsld pccn 3 nam 2020 2022 va 6 thang dau nam 2023 1885
Đ/c Lê Nam Khánh - Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam kết luận hội nghị

Tổng giám đốc VICEM kết luận như sau:

1. Mục tiêu công tác ATVSLĐ, PCCN của 3 năm 2023-2026 thống nhất như trong Báo cáo tổng kết Hội nghị, cụ thể:

- Không để xảy ra TNLĐ nghiêm trọng, đặc biệt là TNLĐ gây tử vong, không phát sinh mới BNN.

- Không để xảy ra sự cố cháy nổ nghiêm trọng dẫn đến thiệt hại về con người, tài sản và bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và cứu nạn cứu hộ.

- Giảm tần suất xảy ra TNLĐ và tỷ lệ nghiêm trọng. Trong 03 năm 2023-2026, mục tiêu các chỉ số an toàn lao động của mỗi công ty thành viên VICEM, như sau: LTIFR-I ≤ 0,3; LTIFR-H = 0 và SR-I ≤ 8; SR-H = 0; FR-D = 0.

2. Yêu cầu, nhiệm vụ

  • Yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục những tồn tại đã chỉ rõ nguyên nhân và thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đảm ATVSLĐ, PCCN được nêu trong Báo cáo tổng kết của Hội nghị, số 1735/BC-VICEM ngày 06/09/2023 của VICEM cũng như các tham luận và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, đặc biệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chu Thị Hạnh - Phó Cục trưởng Cục ATLĐ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể:

(i) Cần xác định công tác ATVSLĐ là nhiệm vụ quan trọng Đưa ra các giải pháp để nâng cao được ý thức chấp hành pháp luật về ATVSLĐ cho người lao động, người sử dụng lao động và đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn lao động, an toàn vệ sinh viên. Để công tác ATVSLĐ đi vào nề nếp và trở thành văn hóa an toàn của doanh nghiệp. (iii) Các đơn vị thành viên ưu tiên dành nguồn lực để nghiên cứu đầu tư các hệ thống thiết bị sản xuất tiên tiến, có môi trường làm việc an toàn. Chi phí cho lĩnh vực ATVSLĐ, PCCN của các đơn vị VICEM còn khiêm tốn, cần quan tâm và chú trọng hơn. (iiii) Tổ chức kiểm tra, tự kiểm tra giám sát tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại các cơ sở sản xuất.

  • Nâng cao hơn nữa trách nhiệm đảm ATVSLĐ, PCCN của người lao động, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị. Quyết liệt hơn nữa việc đổi mới trong công tác quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát việc đảm bảo ATVSLĐ, PCCN. Thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc đảm ATVSLĐ, PCCN theo quy định của pháp luật. Rà soát kiện toàn bộ máy, chú trọng công tác đào tạo để lực lượng thực thi nhiệm vụ trong lĩnh vực ATVSLĐ, PCCN đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, tuyệt đối không lơ là chủ quan.
  • Tăng cường tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức đến với người cán bộ quản lý và người lao động trong việc chấp hành các quy định của pháp luật để mỗi cán bộ công nhân viên, người lao động nhận thức được việc đảm bảo ATVSLĐ, PCCN vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ của mỗi người.
  • Xây dựng chương trình đầu tư, tiếp tục cải tạo môi trường làm việc phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị và đảm bảo tính hiệu quả trong công tác ATVSLĐ, PCCN. Xây dựng, thống kê chi phí cho lĩnh vực ATVSLĐ, PCCN hàng năm đầy đủ, hiệu quả; tránh lẫn vào các chi phí khác, theo Quy định về xây dựng và quản lý Kế hoạch sản xuất kinh doanh của VICEM.
  • Đẩy mạnh nghiên cứu áp dụng những thành tựu tiến bộ khoa học, kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư để đưa vào áp dụng trong quản lý; đáp ứng công tác đảm bảo ATVSLĐ, PCCN ngày càng hiệu quả hơn.

Tin văn phòng VICEM.