Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

6 tháng: Lãi ròng của Xi măng Bỉm Sơn tăng gấp 5 lần

Cập nhật: 15:53 | 29/07/2019

Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn (HNX: BCC) vừa công bố BCTC quý II/2019 với lãi ròng hơn 57 tỷ đồng, tăng hơn 160% so với cùng kỳ. Kết quả này có được nhờ sự thu hẹp giá vốn hàng bán, mặc dù doanh thu không tăng trưởng so với quý II/2018.

Quý II/2019, doanh thu thuần của Xi măng Bỉm Sơn đạt gần 991 tỷ đồng, xấp xỉ mức thực hiện cùng kỳ năm 2018. Giá vốn hàng bán giảm gần 6% so với quý 2/2018, kéo theo lợi nhuận gộp ghi nhận tăng gần 35% lên mức gần 167 tỷ đồng. Trong kỳ, Công ty ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 5%, chi phí tài chính tăng hơn 16%, bù lại chi phí bán hàng giảm gần 17% so với quý II/2018.

Kết quả kinh doanh quý II/2019 của Xi măng Bỉm Sơn

ĐVT: tỷ đồng

6 thang lai rong cua xi mang bim son tang gap 5 lan

Theo đó, Xi măng Bỉm Sơn báo lãi ròng hơn 57 tỷ đồng trong quý II/2019, tăng hơn 160% so với kết quả quý II năm trước. Sau nửa đầu năm 2019, Xi măng Bỉm Sơn mang về gần 1,915 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng hơn 7% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp tăng gần 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty báo lãi ròng gần 83 tỷ đồng, gấp 4.4 lần kết quả cùng kỳ năm 2018. Tại cuối tháng 6, giá trị tổng tài sản của Xi măng Bỉm Sơn đạt hơn 4,695 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với hồi đầu năm. Giá trị tài sản ngắn hạn ghi nhận ở mức 1,219 tỷ đồng, tăng gần 17%. Trong đó khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng gấp 4 lần đầu năm, ở mức 295.5 tỷ đồng.

Nguồn: Ximang.vn (TH/ vietstock)