Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778
  • doanh nghiep xi mang chu trong hieu qua trong san xuat
    Trước sức ép cạnh tranh, giá nguyên nhiên liệu đầu vào tăng cao, các doanh nghiệp xi măng đã và đang căng sức triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả. Ðây là quá trình tất yếu để tồn tại và phát triển nếu không muốn tụt lại phía sau.  
  • Xin chờ trong giây lát...
    VICEM Hoàng Mai Tiên phong - Kiến tạo - Không ngừng đổi mới