Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Công ty Xi măng VICEM Hoàng Thạch hoàn thành xuất sắc mục tiêu kép năm 2021

Cập nhật: 09:53 | 19/01/2022

Năm 2021 là một năm nhiều khó khăn thách thức đối với Vicem Hoàng Thạch. Tuy nhiên, tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty đã đoàn kết, bám sát các mục tiêu sản xuất kinh doanh quyết tâm, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ đạt mục tiêu kép.  

Ngay từ những tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các địa bàn tiêu thụ chính của Vicem Hoàng Thạch từ cuối tháng 02/2021, tạm thời phong tỏa. Cuối tháng 4/2021, nhiều địa bàn tiêu thụ cốt lõi của Công ty phải thực hiện giãn cách xã hội nên công tác tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn, sản lượng tiêu thụ thấp.

Trước bối cảnh đó, Vicem Hoàng Thạch đã tập trung đánh giá tình hình, chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn, duy trì ổn định các hoạt động sản xuất và tích cực đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Vì vậy, Công ty đã từng bước vượt qua những trở ngại của năm 2021 và đạt được những kết quả đáng khích lệ: Sản xuất Clinker đạt 3.452.065 bằng 103,9% so với năm 2020; Tiêu thụ sản phẩm đạt 5.272.961 tấn bằng 104,8% so với năm 2020 ; Tổng doanh thu đạt 4.610,1 tấn bằng 101,5% so với năm 2020; Lợi nhuận trước thuế đạt 283,1 tỷ bằng 108,1% so với năm 2020; Nộp ngân sách: 297,9 tỷ bằng 115,5% so với năm 2020.

cong ty xi mang vicem hoang thach hoan thanh xuat sac muc tieu kep nam 2021
Đồng chí Lê Xuân Khôi - Tổng giám đốc Công ty Xi măng VICEM Hoàng Thạch báo cáo kết quả SXKD 2021, mục tiêu nhiệm vụ năm 2022

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, cũng như dự báo về thị trường tiêu thụ 2022, Công ty dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Tổng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ 5,35 triệu tấn tăng 1,5% so với năm 2021. Tổng doanh thu 4.989,90 tỷ đồng, tăng 8,2% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế dự kiến 268,68 tỷ đồng. Nộp ngân sách dự kiến 261,25 tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu 2022 Công ty tiếp tục tìm các giải pháp duy trì, nâng cao năng suất các thiết bị giảm tiêu hao điện năng, nhiệt năng, giảm chi phí biến đổi cho sản xuất, xây dựng các kịch bản linh hoạt điều hành, cân đối năng lực sản xuất/tiêu thụ để tối ưu hóa hiệu quả. Tăng cường công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, tối ưu vận hành để duy trì thiết bị hoạt động ổn định, dài ngày. Tập trung nghiên cứu xử lý các nút thắt trong dây truyền công nghệ. Tiếp tục rà soát, sắp xếp hệ thống bán hàng sau NPPC tăng độ phủ và sản lượng tại các khu vực cạnh tranh. Xây dựng chính sách giá, chính sách bán hàng cho từng địa bàn cụ thể, linh hoạt theo từng thời kỳ.

cong ty xi mang vicem hoang thach hoan thanh xuat sac muc tieu kep nam 2021
Đồng chí Lê Nam Khánh - Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2021

Bám sát định hướng chỉ đạo của Chính phủ, chính quyền địa phương và Tổng công ty để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức các phong trào thi đua để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Với tinh thần quyết tâm cao của cán bộ công nhân viên và người lao động và khí thế thi đua ngay từ những ngày đầu, tháng đầu tin tưởng Công ty Xi măng VICEM Hoàng Thạch sẽ thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ 2022.

Tin Văn phòng VICEM