Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

ĐẠI HỘI ĐIỂM CÔNG ĐOÀN CÔNG TY XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG LẦN THỨ XXXIII, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Cập nhật: 09:23 | 10/03/2023

CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI ĐIỂM CÔNG ĐOÀN CÔNG TY XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG LẦN THỨ XXXIII, NHIỆM KỲ 2023 - 2028  

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-CĐVICEM ngày 05/04/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Xi măng Việt Nam về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn Tổng công ty Xi măng Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028. Trong không khí toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động Vicem Hải Phòng đang nỗ lực đẩy mạnh phong trào thi đua phấn đấu lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện lớn của đất nước, của ngành và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp; Đại hội Công đoàn Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã được long trọng tổ chức trong 2 ngày từ 06 - 07/03/2023 và được chia ra làm 02 phiên Đại hội. Đây là đơn vị được Công đoàn Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) lựa chọn là đơn vị Đại hội điểm để các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn VICEM học tập và rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Công đoàn thời gian tới.

dai hoi diem cong doan cong ty xi mang vicem hai phong lan thu xxxiii nhiem ky 2023 2028

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Đến dự Đại hội, về phía Liên đoàn lao động Thành phố Hải Phòng có đồng chí Đào Thị Huyền – Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố và các tổ chức Công đoàn đóng trên địa bàn thành phố Hải Phòng; về phía Tổng công ty xi măng Việt Nam đến dự và chỉ đạo có đồng chí Phạm Minh Đức - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn VICEM, cùng các đồng chí lãnh đạo và các Ban Công đoàn VICEM, các đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn VICEM; về phía lãnh đạo Công ty có đồng chí Trần Văn Toan - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, phụ trách HĐTV, Tổng giám đốc Công ty, cùng các đồng chí lãnh đạo Công ty, các phóng viên báo đài đến đưa tin hình ảnh về Đại hội.

Với sự tham gia của 139 đại biểu chính thức, trong không khí trang trọng, dân chủ và đổi mới. Đại hội Công đoàn Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng. Đại hội đã tập trung đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả hoạt động công tác công đoàn của Công ty trong nhiệm kỳ vừa qua, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm từ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022, đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn 5 năm tới (2023 - 2028) để tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực trong các hoạt động của Công ty.

dai hoi diem cong doan cong ty xi mang vicem hai phong lan thu xxxiii nhiem ky 2023 2028
Các đồng chí lãnh đạo tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Công đoàn VICEM, của Đảng ủy, lãnh đạo Công ty, Công đoàn Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng đã nỗ lực phấn đấu hoàn xuất sắc Nghị quyết nhiệm kỳ Đại hội đề ra, tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động công đoàn và nội dung và phương thức hoạt động cụ thể: nâng cao nhận thức cho đội ngũ đoàn viên công đoàn về trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ, quyền lợi của đoàn viên và hoạt động của tổ chức công đoàn. Đoàn viên chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chinh sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của đơn vị, chấp hành tốt Điều lệ công đoàn, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua do Ban Chấp hành Công đoàn phát động, tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa; thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Với sự nỗ lực phấn đấu của CNLĐ Công ty, trong nhiệm kỳ vừa qua đã có nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng.

dai hoi diem cong doan cong ty xi mang vicem hai phong lan thu xxxiii nhiem ky 2023 2028

Đ/c Phạm Minh Đức - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn VICEM phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Minh Đức - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn VICEM nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Công đoàn Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng trong nhiệm kỳ vừa qua.

Theo đồng chí Phạm Minh Đức, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là thời kỳ đất nước nói chung, tổ chức công đoàn nói riêng đứng trước nhiều cơ hội và thách thức, Công đoàn Công ty ngoài 5 mục tiêu trọng tâm, 8 chỉ tiêu phấn đấu, 7 giải pháp tổ chức thực hiện, Công đoàn Công ty cần nhanh chóng xây dựng các biện pháp để khắc phục những khó khăn đã rút ra trong nhiệm kỳ trước và đề nghị tập trung vào các nội dung như: thông qua công tác giáo dục vận động tuyên truyền cho công nhân lao động hiểu và nắm vững các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định, quy chế của Công ty; hoàn thiện thể chế của Công ty; tham gia với chuyên môn rà soát xây dựng, hoàn thiện thể chế của Công ty trong quản lý, quản trị nội bộ, chế độ chính sách đối với người lao động phù hợp với từng giai đoạn và quy định của pháp luật; tiếp tục phối hợp tham gia rà soát tái cơ cấu sắp xếp lại tổ chức lao động, xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực trong quản lý, trong kinh doanh, cán bộ khoa học kỹ thuật, làm chủ được khoa học công nghệ; chú trọng đến công tác an toàn lao động và bảo vệ môi trường; tổ chức tốt phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, ứng dụng các đề tài, tiến bộ kỹ thuật; tiết giảm các định mức tiêu hao nguyên nhiên liệu, vật tư, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị gắn với tiếp tục thực hiện NQ TW6 khóa X “về xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước”, chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết TW 4 khóa XIII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, Nghị định 145/2020/CP của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc; tạo sự đoàn kết thống nhất, tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tham gia các hoạt động với các cấp chính quyền và tổ chức Công đoàn tại địa phương góp phần xây dựng kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển…góp phần phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của đội ngũ công nhân xi măng Hải Phòng, của tổ chức Công đoàn tại một doanh nghiệp có bề dầy lịch sử 124 năm, cái nôi của ngành công nghiệp xi măng Việt Nam.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng khóa XXXIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 13 đồng chí đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực, tiêu biểu, Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty Xi măng Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 09 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết và bầu Đại biểu đi dự Đại hội Liên đoàn lao động Thành phố Hải phòng là 01 đồng chí.

dai hoi diem cong doan cong ty xi mang vicem hai phong lan thu xxxiii nhiem ky 2023 2028

Các đại biểu thực hiện bầu cử BCH Công đoàn Công ty Xi măng Vicem Hải phòng nhiệm kỳ 2023 – 2028

dai hoi diem cong doan cong ty xi mang vicem hai phong lan thu xxxiii nhiem ky 2023 2028

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Công ty Xi măng Vicem Hải phòng khóa XXXIII

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng khóa XXXIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu Ban Thường vụ 03 đồng chí, bầu chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Công ty.

Sau Đại hội, Công đoàn VICEM đã tổ chức họp rút kinh nghiệm về công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028./.

Tin Văn phòng VICEM