Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Đảng bộ VICEM: Đoàn kết, quyết liệt, đột phá trong năm 2019

Cập nhật: 14:00 | 30/01/2019

Ngày 17/01/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo Hội nghị.  

Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp Ximăng Việt Nam có 17 đảng bộ cơ sở (trong đó có 1 đảng bộ được giao một số quyền cấp trên cơ sở) và 4 chi bộ cơ sở trực thuộc, với trên 2.800 đảng viên. Kiên trì thực hiện mục tiêu chiến lược của VICEM, Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo đổi mới công tác tổ chức, cán bộ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối DNTW.

Công tác xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đạt kết quả tốt trên tất cả các lĩnh vực: giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy được nâng cao, trở thành hạt nhân quy tụ, đoàn kết đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động tích cực thi đua lao động sản xuất, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Toàn Đảng bộ đã xét kết nạp 96 đảng viên mới, trong dó có 81 đồng chí trong độ tuổi Đoàn.

Trong bối cảnh thị trường xi măng trong nước vẫn trong tình trạng “cung” vượt “cầu” (khoảng 30%), các chi phí đầu vào cho sản xuất liên tục tăng; Ban Thường vụ Đảng ủy VICEM đã ban hành các nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo toàn Tổng công ty thực hiện đồng bộ các giải pháp sát với tình hình thực tế, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra. Tập trung vào ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, giám sát vận hành ổn định, phát huy hết công suất dây chuyền sản xuất; điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức các công ty sản xuất xi măng theo từng công đoạn, phân đoạn, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm.

dang bo vicem doan ket quyet liet dot pha trong nam 2019
Đồng chí Lương Quang Khải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty CN Xi măng Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2019, VICEM phấn đấu sản xuất và tiêu thụ 31 triệu tấn sản phẩm, tăng 6% so với năm 2018. Doanh thu 40.000 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2018. Để đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, Đảng ủy Tổng công ty tập trung nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ, bảo đảm việc làm ổn định và thu nhập cho người lao động. Huy động mọi nguồn lực để đổi mới gắn với thắt chặt kỷ cương, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, dẫn dắt thị trường xi măng trong nước và hội nhập quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối ghi nhận, biểu dương những thành tích Đảng bộ VICEM đã lãnh đạo đơn vị đạt được, góp phần tích cực vào kết quả toàn diện của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong năm qua.

dang bo vicem doan ket quyet liet dot pha trong nam 2019
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Nhấn mạnh, năm 2019 là năm bứt phá thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Phạm Tấn Công lưu ý, Đảng bộ Tổng công ty cần tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác tổ chức cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn, đúng quy trình, quy định; kiện toàn tổ chức Đảng theo Đề án tái cơ cấu Tổng công ty đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Kiện toàn nhân sự cấp cao; chỉ đạo rà soát công tác cán bộ và thực trạng đội ngũ cán bộ các đơn vị, gắn với quy hoạch cấp ủy cùng cấp. Thực hiện tốt Quy định số 69 của Ban Bí thư, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chuẩn bị tốt các khâu cho đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối tin tưởng, với tinh thần Đoàn kết – Quyết liệt – Đột phá, Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam sẽ tiếp tục lãnh đạo đơn vị đạt được những thành công mới trong năm 2019.

Nguồn Thông tin Đảng ủy Khối DNTW