Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với VICEM tổ chức Hội thảo Khoa học

Cập nhật: 07:04 | 19/08/2022

Ngày 18/8/2022, tại thành phố Hải Phòng, cái nôi của Ngành Xi măng Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng công ty Xi măng Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Sự phát triển của Ngành Xi măng Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

hoc vien chinh tri quoc gia ho chi minh phoi hop voi vicem to chuc hoi thao khoa hoc

Đ/c Đồng chí Phạm Minh Đức - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Tổng công ty Xi măng Việt Nam phát biểu chào mừng

Tham dự Hội thảo có các Đ/c: GS, TS Nguyễn Xuân Thắng - UV Bộ chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW; Đ/c Trần Lưu Quang - UVBCH TW Đảng, Bí thư thành ủy Hải Phòng; Đ/c Lê Quốc Minh - UVBCH TW Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân – Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đ/c Đoàn Minh Huấn - UVBCH TW Đảng, Tổng biên tập tạp chí Cộng Sản; Đ/c Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng – Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận TW; Đ/c Bùi Hồng Minh - Thứ trưởng Bộ XD; Đ/c Trương Quốc Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam và Đ/c Phạm Văn Lập - Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng;

Tham dự Hội thảo còn có Đồng chí PGĐ Học viện, lãnh đạo, giảng viên, chuyên viên các Vụ, Viện của Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh; các Đ/c lãnh đạo các Ban của Đảng Ủy khối Doanh nghiệp TW; đại diện công đoàn Xây dựng Việt Nam; lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện, các Đ/c nguyên lãnh đạo Bộ Xây Dựng; lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, lãnh đạo các sở ban ngành, quận huyện của thành phố Hải Phòng; đại diện Hiệp hội Xi măng Việt Nam; các lãnh đạo cơ quan báo chí truyền thông TW và địa phương; lãnh đạo các Tập đoàn, tổng công ty, các ngân hàng trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp TW và Bộ xây dựng.

Về phía Tổng công ty Xi măng Việt Nam có các Đ/c: Đồng chí Phạm Minh Đức - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ; Đ/c Phạm Văn Nhận - Phụ trách HĐTV; Đ/c Lê Nam Khánh - Tổng giám đốc và các đồng chí trong Ban TVĐU; HĐTV; Ban TGĐ; KSV; Bí thư ĐTN; Trưởng các Phòng/Ban; các bộ chuyên trách công tác Đảng của VICEM và các Đoàn tham dự của các đơn vị thành viên VICEM

hoc vien chinh tri quoc gia ho chi minh phoi hop voi vicem to chuc hoi thao khoa hoc
Đ/c GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được gần 40 bản báo cáo, tham luận gửi tới Hội thảo của các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; Trường Đại học Công đoàn; Viện Công nhân và Công đoàn - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hiệp hội Xi măng Việt Nam; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam qua các thời kỳ; một số phòng, ban của khối văn phòng cơ quan VICEM; các cấp ủy đảng, đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

hoc vien chinh tri quoc gia ho chi minh phoi hop voi vicem to chuc hoi thao khoa hoc
Toàn cảnh phiên thảo luận mở về những vấn đề đang đặt ra đối với ngành Xi măng Việt Nam

Các tham luận, ý kiến phát biểu, thảo luận đều tập trung vào 03 nhóm nội dung chính sau:

Thứ nhất, luận giải, làm sáng rõ hơn một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhất là tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, về phát triển công nghiệp, trong đó có Ngành Xi măng Việt Nam, phục vụ công cuộc xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội, đổi mới và phát triển đất nước nhằm mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thứ hai, trình bày, phân tích, đánh giá Ngành Xi măng Việt Nam đã nhận thức và quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tích cực và chủ động tham gia tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới hơn 35 năm qua.

Bên cạnh đó, với tinh thần trung thực, khách quan, khoa học, đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại của Ngành Xi măng Việt Nam; phân tích những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để góp phần nâng cao hơn nữa vai trò, vị trí của Ngành Xi măng Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình hình mới.

Thứ ba, đề xuất những định hướng và nhiệm vụ, giải pháp đột phá mà Ngành Xi măng nói chung, Tổng công ty Xi măng Việt Nam nói riêng cần tập trung thực hiện trong giai đoạn tiếp theo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Chính phủ, Bộ Xây dựng tin tưởng giao phó, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

hoc vien chinh tri quoc gia ho chi minh phoi hop voi vicem to chuc hoi thao khoa hoc
Các Đ/c tham dự chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Hội thảo này còn là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng của Tổng công ty Xi măng Việt Nam. Từ kết quả đạt được của Hội thảo này, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động của Ngành Xi măng nói chung, của Tổng công ty Xi măng Việt Nam nói riêng hãy tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, phát huy mạnh mẽ truyền thống, niềm tự hào và nhiệt huyết cách mạng, vận dụng kết quả của Hội thảo vào công tác nghiên cứu, học tập, đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, đồng thời không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, ngang tầm với đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Tin VP VICEM