Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Năm 2019: Xi măng Hà Tiên 1 đặt kế hoạch doanh thu đạt 8.927 tỷ đồng

Cập nhật: 09:52 | 04/04/2019

Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 (mã chứng khoán HT1) vừa công bố báo cáo thường niên năm 2018 với nhiều điểm đáng chú ý. Năm 2019, Xi măng Hà Tiên 1 cũng đặt kế hoạch doanh thu 8.927 tỷ đồng, tăng 6,58% so với năm 2018.

Kết quả kinh doanh năm 2018

Xi măng Hà Tiên 1 khép lại năm 2018 với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh. Doanh thu thuần đạt 8.376 tỷ đồng, tăng 2,03% so với năm 2017 và xem như hoàn thành mục tiêu được giao. Lợi nhuận trước thuế đạt 806 tỷ đồng, tăng 34,33% so với năm 2017 và vượt 12,1% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.


Về sản lượng, tiêu thụ xi măng cả năm đạt gần 6,82 triệu tấn, hoàn thành 98,8% kế hoạch, trong đó sản lượng tiêu thụ trong nước đạt hơn 6,59 triệu tấn. Sản lượng tiêu thụ clinker đạt 552.683 tấn, hoàn thành 87,89% kế hoạch nhưng cũng tăng 29,29% so với năm 2017.

Bên cạnh đó, sản lượng sản xuất clinke trong năm đạt 4,3 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay. Sản lượng sản xuất xi măng đạt 6,1 triệu tấn, tăng 9,2% so với năm 2017.

Kế hoạch kinh doanh năm 2019


Dự báo chung, nhu cầu tiêu thụ xi măng năm 2019 sẽ tăng khoảng 6 – 8% so với năm 2017. Tuy nhiên việc giá điện tăng 8,36% từ 20/3 vừa qua cũng gây nhiều trở ngại với các doanh nghiệp sản xuất, làm tăng giá thành, giảm lợi thế cạnh tranh.

Trước tình hình đó, Xi măng Hà Tiên 1 vẫn quyết tâm đặt kế hoạch doanh thu tăng trưởng 6,58% so với cùng kỳ, ước đạt khoảng 8.927 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 917 tỷ đồng, tăng 13,77% so với lợi nhuận đạt được năm 2018.

Nguồn: Ximang.vn (TH/ Trí thức trẻ)