Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Thu về gần 500 triệu USD, xuất khẩu xi măng, clinker sắp hoàn thành kế hoạch 2017

Cập nhật: 17:27