Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778
 • thong bao ket qua lua chon nha cung cap
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp Gói mua sắm: “Dịch vụ thủ tục hải quan, giám sát hàng hóa tại cảng và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận xuấtxứ đối với xi măng, clinker xuất khẩu của VICEM năm 2023”  
 • vicem to chuc hoi nghi tong ket hoat dong san xuat kinh doanh nam 2022
  Ngày 07/01/2023, tại Công ty TNHH MTV xi măng VICEM Tam Điệp, Tổng công ty Xi măng Việt Nam tổ chức "Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và Kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành xi măng Việt Nam"
 • thong bao ket qua lua chon nha cung cap
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) trân trọng thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp Gói mua sắm dịch vụ “cung cấp nhân sự -nội dung nghệ thuật-ăn nghỉ cho hội nghị Tổng kết SXKD 2022 và kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Xi măng Việt Nam”, cụ thể như sau:  
 • thong bao ket qua lua chon nha cung cap
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) trân trọng thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp Gói mua sắm dịch vụ “Lắp dựng nhà bạt-trang trí khánh tiết tổ chức hội nghị Tổng kết SXKD 2022 và kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Xi măng Việt Nam”, cụ thể như sau:  
 • vicem to chuc tong ket cong tac xay dung dang nam 2022 va cong bo quyet dinh chuc danh bi thu dang uy vicem
  Ngày 30/12/2022, Đảng ủy Tổng công ty Xi măng Việt Nam tổ chức Hội nghi tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và Công bố quyết định của Đảng ủy Khối DNTW về chức danh Bí thư đảng ủy VICEM đối với Ông Bùi Xuân Dũng
 • thong bao moi chao gia canh tranh
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm hàng hóa: “Dịch vụ thủ tục hải quan, giám sát hàng hóa tại cảng và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ”, với các thông tin cụ thể như sau:
 • thong bao moi chao gia canh tranh
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm dịch vụ: “Cung cấp nhân sự - nội dung nghệ thuật – ăn nghỉ cho Hội nghị Tổng kết SXKD 2022 vả kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành Xi măng Việt Nam”, với các thông tin cụ thể như sau:
 • thong bao moi chao gia canh tranh
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm dịch vụ: “Lắp dựng nhà bạt – trang trí khánh tiết tổ chức Hội nghị Tổng kết SXKD 2022 vả kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành Xi măng Việt Nam”, với các thông tin cụ thể như sau:
|< < 1 2 3 > >|