Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam tổ chức Hội nghị “Khảo luận kỹ thuật khai thác mỏ nguyên liệu”

Cập nhật: 09:00 | 11/08/2018

Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam tổ chức Hội nghị “Khảo luận kỹ thuật khai thác mỏ nguyên liệu” với mục đích: Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, góp phần bảo vệ môi trường, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, an toàn cho người và thiết bị.

Ngày 20/ 7/ 2018 Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức hội nghị “Khảo luận kỹ thuật khai thác mỏ nguyên liệu”. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo VICEM, lãnh đạo các Phòng/Ban VICEM; lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật phụ trách khai thác mỏ, thiết bị mỏ các Công ty thành viên sản xuất xi măng.

tong cong ty cong nghiep xi mang viet nam to chuc hoi nghi khao luan ky thuat khai thac mo nguyen lieu

Đồng chí Phạm Đức Cường, Trưởng phòng Kỹ thuật & Công nghệ VICEM

khai mạc hội nghị khảo luận

Sau báo cáo của Phòng Kỹ thuật & Công nghệ VICEM đánh giá, nhận xét về tiến độ xây dựng cơ bản các mỏ, hiện trạng khai thác so với thiết kế; công nghệ khai thác và công tác lập bản đồ hóa chất lượng mỏ; tình hình sử dụng các thiết bị mỏ; mô hình quản lý khai thác và chi phí khai thác, hội nghị đã trao đổi, thảo luận bàn các giải pháp trong quản lý, khai thác mỏ nguyên liệu tại các công ty sản xuất xi măng của VICEM.

tong cong ty cong nghiep xi mang viet nam to chuc hoi nghi khao luan ky thuat khai thac mo nguyen lieu
Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu và chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Hội đồng thành viên VICEM; đồng chí Bùi Hồng Minh, Tổng giám đốc VICEM đã kết luận: Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam nhận thức rõ trách nhiệm trong việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên của đất nước, góp phần bảo vệ môi trường, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, an toàn cho người và thiết bị.

tong cong ty cong nghiep xi mang viet nam to chuc hoi nghi khao luan ky thuat khai thac mo nguyen lieu
Đồng chí Bùi Hồng Minh, Tổng giám đốc VICEM phát biểu kết luận hội nghị

Tổng công ty đề nghị các đơn vị và người lao động VICEM phải nhận thức đầy đủ về công tác khai thác mỏ nguyên liệu, coi công tác này là công việc cần đặc biệt quan tâm, các vấn đề: Chấp hành các qui định của Nhà nước về công tác khai thác phải thực hiện nghiêm túc; về thiết kế mỏ, phương pháp khai thác, xác định chi phí khai thác, mô hình tổ chức, bố trí nhân lực khai thác cần thường xuyên rà soát, so sánh giữa các đơn vị để đảm bảo tiết kiệm tài nguyên, hiệu quả trong SXKD và an toàn cho người và thiết bị. Quí IV hàng năm, các đơn vị chủ động xây dựng phương án khai thác bao gồm: Mục tiêu chất lượng, sản lượng, chi phí, mô hình, sơ đồ, hệ thống khai thác, phương thức khai thác báo cáo về Tổng công ty để phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch SXKD năm của đơn vị. Các Phòng/ Ban VICEM theo chức năng thường xuyên theo dõi,phối hợp, hỗ trợ các đơn vị đề xuất phương thức quản lý, mô hình tổ chức khai thác cũng như hạch toán chi phí đầy đủ, chính xác.Kết hợp hài hòa giữa nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và giữ gìn tài nguyên, môi trường vì một VICEM phát triển bền vững.