Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất kinh doanh quý III, 9 tháng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019

Cập nhật: 15:53 | 04/10/2019

Ngày 24/9/2019 tại Hà Nội, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) đã tổ chức Hội nghị sơ kết Sản xuất kinh doanh quý III, 9 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ quý IV/2019

Sau khi đồng chí Trưởng ban Kế hoạch chiến lược báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý III, 9 tháng năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp quý IV năm 2019. Dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc VICEM hội nghị đã thảo luận đưa ra các giải pháp để khắc phục hạn chế thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2019, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Đồng chí Bùi Hồng Minh kết luận:

tong cong ty cong nghiep xi mang viet nam to chuc hoi nghi so ket san xuat kinh doanh quy iii 9 thang nam 2019 va trien khai nhiem vu quy iv nam 2019
Đồng chí Bùi Hồng Minh- Chủ tịch Hội đồng thành viên,Tổng giám đốc VICEM phát biều chỉ đạo
Mặc dù môi trường kinh doanh xi măng 9 tháng 2019 có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, nhưng ngay từ đầu năm 2019, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc VICEM đã đánh giá toàn diện các mặt hoạt động, nhận diện các khó khăn, thách thức để đồng thuận đưa ra các giải pháp đồng bộ trong việc chỉ đạo, điều hành từ những tháng đầu, quý đầu, nhằm hoàn thành tốt nhất kế hoạch năm 2019.

Vì vậy, 9 tháng năm 2019 đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh khá tích cực, thay mặt lãnh đạo Tổng công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc VICEM biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị thành viên trong 9 tháng năm 2019 đã đạt được kết quả: Sản lượng Sản xuất Clinker đạt 15,63 triệu tấn, tăng 4%; sản lương sản xuất Xi măng đạt 18,74 triệu tấn, tăng 8% so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm tiêu thụ: ước đạt 21,82 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ, trong đó tiêu thụ xi măng (bao gồm cả xuất khẩu) đạt 18,83 triệu tấn, tăng 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế toàn VICEM (chưa tính chênh lệch tỷ giá cuối kỳ) ước đạt 2.101 tỷ đồng tăng 35% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận của khối các Công ty sản xuất xi măng đạt 1.346 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Quý IV năm 2019, Tổng công ty tiếp tục duy trì sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt theo chiến lược chung của VICEM, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Sau khi thảo luận, để đạt được mục tiêu quý IV và cả năm 2019, Tổng giám đốc thống nhất từng lĩnh vực.

Lĩnh vực Quản lý sản xuất: Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc, đầu tư chiều sâu nhằm giảm chi phí biến đổi, kiểm soát tốt các chỉ số về môi trường, tối ưu hóa năng lực sản xuất hiện tại. Tiếp tục ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất, hướng tới số hóa trong lĩnh vực sản xuất, đóng bao, xuất hàng tự động, tự động hóa phòng thí nghiệm. Thực hiện xử lý rác thải, bùn thải, tro xỷ của các nhà máy nhiệt điện để thay thế một phần nguyên liệu, nhiên liệu, nhiệt lượng cho sản xuất nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu đến 15/12/2019 các đơn vị VICEM Hà Tiên 1, Hoàng Thạch, Bút Sơn thực hiện đốt rác thay thế 25 - 30% nhiệt lượng trong sản xuất theo định hướng của VICEM và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

tong cong ty cong nghiep xi mang viet nam to chuc hoi nghi so ket san xuat kinh doanh quy iii 9 thang nam 2019 va trien khai nhiem vu quy iv nam 2019
Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Lĩnh vực Tiêu thụ: Các đơn vị phối hợp với Tổng công ty đẩy nhanh việc kiểm soát hệ thống phân phối bằng công nghệ thông tin (xuất hàng tự động, đặt hàng online, kiểm soát hàng hóa đến người tiêu dùng…)

Lĩnh vực Tài chính Kế toán: xây dựng phương án tái cấu trúc tài chính của VICEM và các đơn vị để trình Thủ tướng Chính phủ nhằm thiết lập hệ thống tài chính lành mạnh, hiệu quả.

Lĩnh vực Kế hoạch chiến lược: Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thành viên triển khai xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của VICEM; Phấn đấu trình Bộ Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của VICEM trong tháng 12 năm 2019

Với tinh thần thi đua yêu nước cán bộ công nhân viên và người lao động VICEM quyết tâm nỗ lực cao nhất hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ Quý IV và cả năm 2019 chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày ra đời ngành Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

Tin Văn phòng VICEM