Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Tổng công ty Xi măng Việt Nam tổ chức Sơ kết sản xuất kinh doanh và Hội nghị Thị trường 6 tháng đầu năm 2022

Cập nhật: 15:28 | 12/07/2022

Ngày 8.7. 2022 Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức hội nghị Sơ kết công tác sản xuất kinh doanh (SXKD) và Hội nghị Thị trường 6 tháng đầu năm 2022, bàn biện pháp thực hiện mục tiêu nhiệm vụ và 6 tháng cuối năm 2022.  

Tham dự hội nghị có các đồng chí Phạm Minh Đức - Phó bí thư phụ trách Đảng ủy, Phạm Văn Nhận - Phụ trách Hội đồng Thành viên, Lê Nam Khánh - Tổng giám đốc, các đồng chí Thành viên Hội đồng thành viên, Phó tổng giám đốc, Trưởng ban Kiểm soát, Trưởng các Phòng/Ban VICEM; Lãnh đạo các công ty Thành viên, các công ty liên doanh, liên kết với VICEM.

tong cong ty xi mang viet nam to chuc so ket san xuat kinh doanh va hoi nghi thi truong 6 thang dau nam 2022
Hội nghị sơ kết SXKD 6 tháng đầu năm 2022 của VICEM

Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 đã nêu: 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh (SXKD) của các doanh nghiệp Xi măng trong đó có VICEM như: Giá xăng, dầu, than ... tiếp tục tăng cao, đặc biệt giá than nhập khẩu có thời điểm lên đến 490 USD/tấn, đồng thời nguồn cung khan hiếm. Thị trường xuất khẩu Clinker, Xi măng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên với sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Bộ Xây dựng, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ kịp thời cuả Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt khó của toàn thể CBCNV và người lao động, VICEM đã đạt được những kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2022. Tổng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ 14,120 triệu tấn bằng 47% kế hoạch năm và bằng 95,6% cùng kỳ 2021, trong đó tiêu thụ xi măng 12,775 triệu tấn bằng 49% kế hoạch năm và bằng 100,8 % cùng kỳ 2021; xuất khẩu đạt 1,682 triệu tấn bằng 41,9% kế hoạch năm và bằng 80,6% cùng kỳ 2021; Tổng doanh thu đạt 19.219 tỷ đồng bằng 51,2% kế hoạch năm và bằng 113,4% cùng kỳ 2021; lợi nhuận trước thuế đạt 1.108,6 tỷ bằng 51,7% kế hoạch năm và bằng 86,4% cùng kỳ 2021; nộp ngân sách đạt 1.099 tỷ bằng 56,3% kế hoạch năm và bằng 124,3% cùng kỳ 2022. Trong điều kiện nguồn than khó khăn, các đơn vị của VICEM đã nghiên cứu sử dụng than phẩm cấp thấp để đốt lò tuy có ảnh hưởng đến năng xuất và tiêu hao nhiệt của lò song đã duy trì hoạt động liên tục của các lò nung clinker. Về kết quả thực hiện chương trình đốt rác thải, bùn thải làm nhiên, nguyên liệu thay thế, 6 tháng đầu năm lượng rác thải đã sử dụng tại 4 đơn vị của VICEM là 91.967 tấn; lượng bùn thải là 49.770 tấn. Lượng tro, xỉ làm nguyên liệu điều chỉnh 6 tháng đầu năm là 1,5 triệu tấn. Khối lượng thạch cao nhân tạo thay thế thạch cao tự nhiên là 49.089 tấn.

tong cong ty xi mang viet nam to chuc so ket san xuat kinh doanh va hoi nghi thi truong 6 thang dau nam 2022
Đ/c Lê Nam Khánh - Tổng giám đốc VICEM phát biểu chỉ đạo

Đánh giá công tác điều hành 6 tháng đầu năm

- Lĩnh vực Quản lý sản xuất: Đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sửa chữa, cải tạo xử lý “nút thắt” dây chuyền, sử dụng hiệu quả tài nguyên, tăng cường sử dụng tro, xỉ, thạch cao nhân tạo, nhiên liệu thay thế; triển khai các giải pháp để ổn định nguồn than cho sản xuất.

Điểm nổi bật trong hoạt động đổi mới sáng tạo của VICEM trong 6 tháng đầu năm 2022 là đã chỉ đạo Vicem Hoàng Mai sửa chữa, cải tạo chiều sâu, xử lý “nút thắt” nâng năng suất lò nung trong tháng 3 (sớm hơn 4 tháng so với kế hoạch) đã đạt được kết quả đáng khích lệ (nâng năng xuất lò từ 4000 tấn clinker/ngày lên 4500 tấn clinker/ngày; tiêu hao nhiệt giảm khoảng 40 Kcal/kg clinker) mở ra bước kiểm soát mới cho VICEM trong việc kiểm soát thiết bị công nghệ; tự thay thế thiết bị , công nghệ, không phụ thuộc vào chuyên gia nước ngoài.

- Lĩnh vực tiêu thụ: Linh hoạt sử dụng chính sách bán hàng theo định hướng gia tăng chính sách gắn với tăng sản lượng. Xây dựng các giải pháp để đôn đốc các đơn vị đẩy mạnh phương án tiêu thụ tại khu vực miền Trung -Tây Nguyên. Thực hiện xuất khẩu ủy thác xi măng, clinker; tham vấn giá xuất khẩu, giới thiệu khách hàng nhập khẩu và hỗ trợ các đơn vị thành viên các điều kiện cần thiết.

- Các lĩnh vực khác: Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đáp ứng kịp thời cho việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2022.

tong cong ty xi mang viet nam to chuc so ket san xuat kinh doanh va hoi nghi thi truong 6 thang dau nam 2022
Các đại biểu tham dự hội nghị

Căn cứ mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 và trên cơ sở đánh giá tình hình những khó khăn thuận lợi. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu sản xuất kinh doanh quý III và 6 tháng cuối năm 2022, VICEM đã đề ra các giải pháp:

- Lĩnh vực quản lý sản xuất: Tăng cường theo dõi, giám sát vận hành và thực hiện các giải pháp đồng bộ trong quản lý, điều hành sản xuất để khắc phục các tồn tại, vướng mắc về công nghệ, thiết bị trong công tác sản xuất để giảm tiêu hao nguyên nhiên vật liệu. Tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể tình trạng thiết bị, công nghệ của các dây chuyền sản xuất để đẩy mạnh nghiên cứu các giải pháp cải tiến, cải tạo thiết bị trong dây chuyền để sử dụng than có phẩm cấp thấp trong sản xuất clinker nhằm đa dạng hóa nguồn than, giảm áp lực về than, đáp ứng cho sản xuất. Kế thừa bài bài học kinh nghiệm chương trình sửa chữa, cải tạo, xử lý “nút thắt” đã thực hiện tại các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng trên các dây chuyền còn lại của VICEM.

- Lĩnh vực Tiêu thu sản phẩm: Theo dõi chặt chẽ tình hình tiêu thụ, diễn biến của thị trường để xây dựng các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ; linh hoạt trong chính sách bán hàng để tăng sản lượng, thị phần tiêu thụ xi măng trong nước. Bám sát biến động về nhu cầu nhập khẩu, thông tin thị trường để đề xuất giải pháp thực hiện xuất khẩu cho đơn vị thành viên; tăng cường tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới để đa dạng hóa khách hàng và nguồn xuất khẩu trong VICEM. Nâng cao vai trò tư vấn xuất khẩu của VICEM cho các đơn vị thành viên để giảm thiểu rủi ro pháp lý, loại bỏ cạnh tranh nội bộ, nâng cao hiệu quả từ xuất khẩu.

- Các lĩnh vực khác: Bám sát nhiệm vụ được phân công, căn cứ đặc điểm tình hình và chức năng nhiệm vụ trong từng lĩnh vực thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ quý III và 6 tháng cuối năm 2022.

tong cong ty xi mang viet nam to chuc so ket san xuat kinh doanh va hoi nghi thi truong 6 thang dau nam 2022
Đồng chí Ngô Đức Lưu – Phó Tổng giám đốc VICEM khai mạc Hội nghị thị trường

Cùng ngày VICEM đã tổ chức Hội nghị Thị trường 6 tháng đầu năm và bàn giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ 6 tháng cuối năm 2022

Sau khi đánh giá nhu cầu, tình hình tiêu thụ xi măng trong nước và xuất khẩu toàn ngành Xi măng, của từng khối: VICEM, Liên doanh và các xi măng khác. Phân tích chi tiết, cụ thể về tình hình tiêu thụ của từng đơn vị thành viên của VICEM, những khó khăn trong công tác tiêu thụ, đặc biệt là công tác xuất khẩu hiện nay và những tồn tại trong quá trình thực hiện các quy định trong công tác tiêu thụ của VICEM, việc xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách, dịch vụ bán hàng của mỗi đơn vị, phối hợp thị trường, thực hiện gia công giữa các đơn vị trong toàn VICEM…

tong cong ty xi mang viet nam to chuc so ket san xuat kinh doanh va hoi nghi thi truong 6 thang dau nam 2022
Đồng chí Lê Thị Thu Huyền-Trưởng phòng Thị trường báo cáo tình hình thị trường Tiêu thụ xi măng 6 tháng đầu năm 2022 mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Trên cơ sở nhận định nhu cầu xi măng nội địa và khả năng xuất khẩu 6 tháng cuối năm 2022. VICEM đã xây dựng kế hoạch tiêu thụ chi tiết trên từng địa bàn và các giải pháp cụ thể trong đó đầu tư nguồn lực cho tiêu thụ xi măng trong nước trên cơ sở hiệu quả (điều chỉnh chính sách bán hàng linh hoạt gắn liền gia tăng sản lượng) để tăng sản lượng xi măng, tăng thị phần, chuẩn bị thị trường cho năm 2023. Đối với thị trường xuất khẩu: xây dựng các giải pháp ngắn hạn và dài hạn để gia tăng sản lượng và phát triển thị trường xuất khẩu bền vững.

Với tinh thần quyết tâm thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong quý III, cán bộ công nhân viên và người lao động VICEM phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm quý III và 6 tháng cuối năm 2022 vì sự phát triển bền vững của VICEM.

Tin Văn phòng VICEM