Tel: ( +84.4)38.512425 - Fax: ( +84.4) 38.512778

Vicem Hoang Thach Cement - 35th Anniversary

22 lượt xem - 11:58 | 15/10/2018

Toàn cảnh lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 35 của Xi măng Hoàng Thạch