Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Bổ nhiệm Thành viên HĐTV Tổng công ty Xi măng Việt Nam

Cập nhật: 10:48 | 02/12/2021

Ngày 25/5/2021 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Đức Cường giữ chức danh Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam.  

Tải về