Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Xi măng Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật: 14:31 | 18/12/2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Xi măng Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Xi măng Việt Nam xây dựng Chương trình hành đông thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Xi măng Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:  

Tải về