Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Cty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng: Tái cơ cấu để mở rộng thị trường

Cập nhật: 13:41 | 04/06/2021

Năm 2021, Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng đặt mục tiêu đổi mới sáng tạo, xử lý “nút thắt” công đoạn sản xuất clinker, tiết kiệm tài nguyên, phát triển bền vững.

Theo kế hoạch, mở rộng sản xuất kinh doanh trong điều kiện mới, Vicem Hải Phòng đã thực hiện tái cơ cấu, toàn bộ quy trình sản xuất, sản phẩm của Nhà máy Xi măng Sông Thao đã được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn Vicem Hải Phòng, đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng nhất trên toàn hệ thống VICEM để mở rộng thị trường.

Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Cụ thể, Vicem Hải Phòng đặt mục tiêu xử lý “nút thắt” công đoạn sản xuất clinker, nâng cao sản xuất lò nung từ 3.800 lên năng suất hiện tại gần 4100 tấn clinker/ngày, sản lượng sản xuất Clinker tăng khoảng 12,5% năng suất so trước so trước sửa chữa. Phấn đấu sản xuất hơn 1,2 triệu tấn clinker; tổng sản phẩm tiêu thụ đạt 2,9 triệu tấn; nộp ngân sách nhà nước 60 tỷ đồng; giảm phát thải NOx dưới 60mg/Nm3 theo mục tiêu Vicem xanh tại “Tuyên bố Hà Nội” ngày 9-2-2020; giảm tiêu hao năng lượng, tận dụng nhiệt khí thải để phát điện...

cty tnhh mtv xi mang vicem hai phong tai co cau de mo rong thi truong
Cảng xuất hàng của Công ty Xi măng VICEM Hải Phòng

Trong hoàn cảnh hiện nay dịch Covit-19 bùng phát diễn biến phức tạp tại một số địa phương, cùng với thị trường cạnh tranh gay gắt sản lượng xi măng cung vượt xa cầu, ảnh hưởng đến tiêu thụ sản lượng xi măng. Vicem Hải phòng đưa ra kế hoạch triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm ổn định phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm để giữ được thị phần tại Hải Phòng, vùng Trung Du và Miền núi phía Bắc.…

Thực tế cho thấy việc đổi mới mạnh mẽ trong khâu quản lý, xây dựng kênh phân phối, các thị trường mục tiêu vùng Trung Du, Tây Bắc bắt đầu có sự tăng trưởng như: Thái Nguyên, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái do có sự thúc đẩy về tiêu thụ xi măng đa dụng PK và xi măng rời.

Định hướng chiến lược phát triển bền vững.

Hiện nay, để bảo đảm sản xuất kinh doanh phát triển bền vững, Vicem Hải Phòng cần tiếp tục tái cấu trúc, mở rộng quy mô thị trường và dự báo cơ cấu sản phẩm sát thực tế. Hoàn thiện thể chế nội bộ, sắp xếp, xử lý, tăng cường đào tạo nhân lực chất lượng cao và có cơ chế khuyến khích người lao động phát huy sáng tạo, đổi mới công nghệ. Cùng với đó, bảo đảm kỉ cương kỉ luật an toàn lao động; nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong các lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ và quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với định hướng chiến lược của Tổng công ty Xi măng Việt nam.

cty tnhh mtv xi mang vicem hai phong tai co cau de mo rong thi truong
Công ty Xi măng VICEM Hải Phòng hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam anh hùng

Bên cạnh đó, Vicem Hải Phòng xác định mục tiêu phát triển theo hướng sản xuất xanh bền vững. Giữ vững thương hiệu Xi măng "Con Rồng" đã và đang được khẳng định bề dày theo công cuộc đổi mới đất nước. Đồng thời, là doanh nghiệp đi đầu trong thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố và các địa phương khác…Trong việc, đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Để làm tốt trách nhiệm đóng góp ngân sách Nhà nước, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội thông qua các chương trình an sinh xã hội được tổ chức hàng năm. Đồng thời, đẩy mạnh các mặt công tác khác như: hoàn thành nghĩa vụ với thành phố; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công nhân lao động; xây dựng đội ngũ lao động chất lượng cao; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội; giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp... Đặc biệt, bảo đảm an ninh trật tự, kiểm soát chặt trong dịch bệnh Covid 19 cho cán bộ, công nhân, người lao động yên tâm ổn định sản xuất kinh doanh.

Nguồn: Báo Diễn đàn doanh nghiệp