Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778
 • nhieu sang kien cua vicem lam loi tren 700 ty dong
  Nhiệm vụ thi đua của VICEM là huy động sức lực, trí tuệ người lao động; đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa năng lực sản xuất hiện có; tối ưu hoá logistics, nâng cao thương hiệu để gia tăng sức cạnh tranh.  
 • dai hoi thi dua yeu nuoc tong cong ty xi mang viet nam
  Ngày 14/10/2020, tại Trung tâm hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Thành phố Hà Nội, Tổng công Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V giai đoạn 2020-2025
 • vicem so ket san xuat kinh doanh 9 thang dau nam 2020
  Ngày 30/9/2020 Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức sơ kết Sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020, bàn giải pháp thực hiện mục tiêu nhiệm vụ Quý IV năm 2020
 • can tao dieu kien cho doanh nghiep san xuat xi mang tham gia dong xu ly rac thai bun thai
  Các quy định pháp luật liên quan đến xử lý, đồng xử lý rác thải, bùn thải… đã được ban hành tương đối đầy đủ. Cụ thể, Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 về quản lý chất thải nguy hại, QCVN số 41:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng, QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, QCVN 23:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng, QCVN số 30:2012/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp, QCVN số 50:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về…  
 • cong ty xi mang vicem hoang thach tang cuong cac bien phap phong chong dich covid 19 trong tinh hinh moi
  Dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp trên thế giới và ở trong nước, đặc biệt là khi xuất hiện những ca mắc Covid-19 tại Hải Dương. Trước tình hình đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Công ty xi măng VICEM Hoàng Thạch khẩn trương triển khai các biện pháp để ứng phó với dịch bệnh.  
 • vicem but son nha may xanh san xuat xanh
  Trong bối cảnh dư cung của ngành Xi măng, lại “đóng đô” trên địa bàn tỉnh có nhiều nhà máy xi măng nên cạnh tranh các thương hiệu xi măng diễn ra gay gắt, VICEM Bút Sơn nhận thức rõ thách thức, khó khăn, đề ra chiến lược, giải pháp đồng bộ. Một trong những trọng tâm đó là đổi mới sáng tạo để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.  
 • dai hoi dai bieu dang bo tong cong ty xi mang viet nam lan thu iii nhiem ky 2020 2025 thanh cong tot dep
  Trong 2 ngày 9 &10/8/2020 Đại hội đại biểu Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM)  lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia - Thủ đô Hà Nội  
 • dang bo tong cong ty xi mang viet nam dau an nhiem ky doi moi sang tao vi mot vicem phat trien ben vung
  Là một trong những Đảng bộ Doanh nghiệp lớn, Đảng bộ Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) là Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương gồm 21 TCCSĐ với 2.745 đảng viên, sau gần 4 năm tái cơ cấu toàn diện, VICEM hiện nay với mô hình tinh gọn, năng động, hoạt động kinh doanh hiệu quả, doanh thu lợi nhuận tăng đều, đưa thương hiệu VICEM ngày một lớn mạnh, đời sống cán bộ, người lao động ngày càng được nâng cao.  
|< < 1 2 3 > >|