Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

VICEM sơ kết Sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020

Cập nhật: 16:42 | 21/07/2020

Ngày 10/7/ 2020 Tổng công ty Xi măng Việt Nam tổ chức sơ kết Sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020, bàn giải pháp thực hiện mục tiêu nhiệm vụ Quý III và 6 tháng cuối năm 2020.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Thành viên Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc, đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Lãnh đạo các Phòng/Ban; lãnh đạo các Đơn vị thành viên VICEM, đại diện các Công ty liên doanh có vốn góp của VICEM. Sau báo cáo của Ban Kế hoạch chiến lược đánh giá kết quả Sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quý III và 6 tháng cuối năm, báo cáo tham luận của các Phòng/ban; Đơn vị và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên VICEM. Đồng chí Tổng giám đốc VICEM kết luận:

vicem so ket san xuat kinh doanh 6 thang dau nam 2020
Đ/c Lê Nam Khánh - Tổng giám đốc VICEM kết luận hội nghị

6 tháng đầu năm Sản xuất kinh doanh diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế của đất nước chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn căng thẳng, thời tiết diễn biến phức tạp nắng nóng kéo dài. Tổng giám đốc ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các Đơn vị trong toàn VICEM đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, duy trì sản xuất kinh doanh.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2020: Sản lượng sản xuất Klinker tăng 3,5% so với cùng kỳ; sản lượng sản xuất Xi măng giảm 6,8 % so với cùng kỳ; tổng sản phẩm tiêu thụ giảm 5% so với cùng kỳ, trong đó tiêu thụ xi măng giảm 8,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế (chưa tính chênh lệch tỷ giá) giảm 37,3% so với cùng kỳ.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ quý III và 6 tháng cuối năm 2020 trong điều kiện dịch, bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp khó lường trên quy mô toàn cầu. Tình hình thời tiết sẽ vào mùa mưa bão, tiêu thụ xi măng sẽ bị ảnh hưởng, Tổng giám đốc chỉ đạo:

- Lĩnh vực quản lý sản xuất: Tiếp tục duy trì sản xuất ổn định, phát huy tối đa năng xuất thiết bị, thực hiện các biện pháp để giảm tiêu hao, chủ động, linh hoạt trong điều hành sản xuất để đạt hiệu quả cao nhất. Tiếp tục thực hiện chương trình xử lý chất thải làm nguyên, nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng, tổng kết đánh giá, báo cáo kết quả thử nghiệm với Chính phủ, Bộ, Ngành liên quan trong đó đề xuất các cơ chế hỗ trợ VICEM đối với việc xử lý rác thải, bùn thải.

- Lĩnh vực thị trường: Đánh giá cụ thể, chi tiết tình hình thị trường trên từng địa bàn, từng chủng loại sản phẩm để đề xuất giải pháp. Sắp xếp, cơ cấu lại hệ thống phân phối, sử dụng linh hoạt các cơ chế chính sách bán hàng để đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ, tiếp tục giữ vững và phát triển thị trường nội địa. Tiếp tục thực hiện tốt việc phối hợp thị trường giữa các đơn vị thành viên trên tinh thần vì lợi ích chung của toàn VICEM và chấp hành nghiêm kỷ cương theo quy chế của VICEM

- Lĩnh vực tài chính kế toán: Thực hiện điều phối dòng tiền trong toàn Tổng công ty hợp lý, đề xuất lộ trình, giải pháp xử lý vật tư, nguyên liệu tồn kho ứ đọng, tài sản không sinh lời gắn với hiệu quả SXKD và tình hình thực tế tại các đơn vị; Lĩnh vực đầu tư xây dựng: rà soát các cơ sở nhà đất, tình hình thực tế sử dụng đất ở các đơn vị thành viên, quản lý chặt chẽ theo đúng quy định của Pháp luật; Lĩnh vực cổ phần hóa, tái cơ cấu: Tiếp tục thực hiện công tác cổ phần hóa theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Ban chỉ đạo cổ phần hóa và tổ giúp việc cổ phần hóa VICEM; Lĩnh vực An toàn và môi trường: Yêu cầu các đơn vị đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an toàn cho người và tài sản nhất là trong mùa mưa bão; Các công tác khác: chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ VICEM lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Phối hợp tổ chức Đại hội thi đua yêu nước VICEM lần thứ III năm 2020, biểu dương, tôn vinh Công nhân viên chức lao động tiêu biểu trong toàn VICEM.

Trước tình hình hết sức khó khăn hiện nay Tổng công ty kêu gọi toàn thể Cán bộ, Đảng viên, Công nhân viên và Người lao động trong toàn VICEM với tinh thần khó khăn gấp hai phải nỗ lực gấp ba” đoàn kết phấn đấu để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ quý III và cả năm 2020.

Tin Văn phòng VICEM