Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

VICEM Sơ kết sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021

Cập nhật: 11:30 | 08/07/2021

Ngày 6/7/2021 Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ quý III năm 2021.  

Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy VICEM, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các Phòng/Ban VICEM, lãnh đạo các Công ty thành viên. Do tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp do vậy VICEM đã tổ chức hội nghị bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với những đơn vị đóng quân tại các tỉnh thành phố đang có nguy cơ dịch COVID-19.

vicem so ket san xuat kinh doanh 6 thang dau nam 2021
Đồng chí Hà Quang Hiện – Chánh văn phòng VICEM khai mạc hội nghị

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 đánh giá trong điều kiện dịch COVID-19 bùng phát tại một số địa phương với những diễn biến phức tạp khó lường đặt ra nhiều thách thức, rủi ro trong việc thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế” đối với các doanh nghiệp trong đó có VICEM. Song cán bộ công nhân viên và người lao động VICEM đã đoàn kết, tập trung quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và thực hiện các giải pháp trong điều hành sản xuất kinh doanh do vậy sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 đã đạt được kết quả khả quan: Tổng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ: 14,773 triệu tấn bằng 107,4% cùng kỳ 2020, trong đó tiêu thụ xi măng: 12,654 triệu tấn bằng 108,3% cùng kỳ 2020; doanh thu thuần 16.436 tỷ đồng bằng 105,2% so với cùng kỳ 2020; lợi nhuận trước thuế: 1.250,4 tỷ đồng bằng 123% so với cùng kỳ 2020, trong đó lợi nhuận trước thuế tại công ty mẹ: 433,5 tỷ, bằng 137,8% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế các công ty xi măng: 800,4 tỷ bằng 118,5% so với cùng kỳ. 6 tháng đầu năm 2021, tiêu hao nhiệt bình quân trong sản xuất klinker của toàn VICEM là 822 kCal/kg klinker thấp hơn cùng kỳ 2020, trong đó một số đơn vị thấp hơn nhiều so cùng kỳ. Về kết quả thực hiện chương trình đốt rác thải làm nhiên liệu thay thế, 6 tháng đầu năm tại các đơn vị đã làm giảm đáng kể chi phí sản xuất klinker trong đó Vicem Bút Sơn giảm 20.265 đồng/tấn klinker, Vicem Sông Thao giảm 11.034 đồng/tấn klinker…tiếp tục thực hiện xử lý bùn thải làm nguyên liệu thay thế: Vicem Hạ Long đã xử lý 5.772 tấn, Vicem Bút Sơn xử lý 18.600 tấn. Do thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nên chi phí biến đổi trong sản xuất Klinker 6 tháng đầu năm 2021 tất cả các đơn vị đều thấp hơn cùng kỳ 2020.

vicem so ket san xuat kinh doanh 6 thang dau nam 2021
Đồng chí Lê Nam Khánh – Tổng giám đốc VICEM kết luận hội nghị

Nhận định tình hình quý III và 6 tháng cuối năm 2021 dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Nguồn cung xi măng tiếp tục duy trì ở mức cao, tiêu thụ xi măng bị ảnh hưởng do bước vào mùa mưa bão. Thị trường xuất khẩu dự kiến tốc độ tăng trưởng không cao như quý II và 6 tháng đầu năm 2021.

Để thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh quý III/2021: sản xuất tiêu thụ 7,872 triệu tấn sản phẩm, trong đó xi măng 6,676 triệu tấn, doanh thu thuần 8.890 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 428,5 tỷ đồng, nộp ngân sách theo luật định. VICEM đề ra các giải pháp: Cùng với việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương. Trong lĩnh vực quản lý sản xuất: Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị thành viên duy trì hệ thống sản xuất hoạt động ổn định, đảm bảo chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường, triển khai các chương trình kỹ thuật theo kế hoạch. Lĩnh vực Tiêu thụ sản phẩm: tiếp tục rà soát cơ cấu lại hệ thống phân phối tại các địa bàn, xác định vai trò của từng khâu trong hệ thống phân phối quyết định đến tiêu thụ, từ đó ban hành các chính sách bán hàng đúng đối tượng, phát huy được hiệu quả. Lĩnh vực tài chính Kế toán: Tiếp tục rà soát, xây dựng lộ trình, xử lý những tồn tại về tài chính, đặc biệt là vật tư tồn kho, ứ đọng và xây dựng cơ bản dở dang. Nghiên cứu xây dựng dự thảo Quy chế giám sát đầu tư vốn, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của Tổng công ty Xi măng Việt Nam. Các lĩnh vực Cổ phần hóa, tái cơ cấu; Tổ chức và nguồn nhân lực; Kế hoạch chiến lược; Kiểm tra Pháp chế và các lĩnh vực khác tiếp tục bám sát tình hình thực hiện theo chương trình kế hoạch.

Phát huy những kết quả đã đạt được của 6 tháng đầu năm, với tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “Vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế” cán bộ công nhân viên và người lao động VICEM luôn đoàn kết nỗ lực cao nhất trong sản xuất kinh doanh hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch quý III và 6 tháng cuối năm 2021.

Tin Văn phòng VICEM