Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

VICEM Tổng kết công tác An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ 03 năm 2017-2019

Cập nhật: 16:17 | 05/10/2020

Ngày 30 tháng 9 năm 2020 Tổng công ty Xi  măng Việt Nam (VICEM) tổ chức Tổng kết công tác An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ  03 năm 2017-2019.  

Tham dự hội nghị có đồng Nguyễn Anh Thơ, Phó Cục trưởng Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động - TBXH; đồng chí Đỗ Văn Quảng, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Xây dựng Việt Nam; các đồng chí Thành viên Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc, Lãnh đạo các Phòng/Ban; Đơn vị thành viên VICEM, Giai đoạn 2017 - 2020, cùng với việc tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, Vicem luôn đặc biệt quan tâm, thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, PCCN. Với mục tiêu: Tiến tới không để xảy ra tai nạn lao động mất giờ làm, phát sinh mới bệnh nghề nghiệp nặng và không để xảy ra cháy, nổ trong các cơ sở sản xuất thuộc VICEM.

vicem tong ket cong tac an toan ve sinh lao dong phong chong chay no 03 nam 2017 2019
Đồng chí Lê Nam Khánh - Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc VICEM phát biểu chỉ đạo

Trong 3 năm qua (từ năm 2017-2019), công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ toàn VICEM đạt kết quả toàn diện; Vicem đã chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về ATVSLĐ, PCCN thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định, quy trình về ATVSLĐ, PCCN; phân công, phân cấp cụ thể trong việc thực hiện công tác ATVSLĐ, PCCN; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, với những nội dung thiết thực; tăng cường công tác huấn luyện ATVSLĐ cho các nhóm đối tượng theo quy định. Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống và sức khỏe cho người lao động. Đồng thời nghiên cứu, áp dụng thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để đưa vào áp dụng trong quản lý thực hiện, đáp ứng công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. Sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, công nhân viên, người lao động nhận thức được việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi người.

vicem tong ket cong tac an toan ve sinh lao dong phong chong chay no 03 nam 2017 2019
Huấn luyện PCCC và cứu hộ cứu nạn tại Xi măng Vicem Hoàng Thạch

Công tác vệ sinh công nghiệp, cải thiện môi trường và điều kiện làm việc được duy trì thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị trong đó có các thiết bị lọc bụi; Đầu tư hệ thống quan trắc tự động tại các vị trí có nguy cơ ô nhiễm cao được để giám sát môi trường. Hằng năm, việc đo kiểm môi trường lao động để đánh giá tác động của các yếu tố có hại tới người lao động được thực hiện, trên cơ sở đó các giải pháp cải thiện môi trường làm việc ngày một tốt hơn, đảm bảo sức khỏe người lao động. Việc trồng cây xanh, thảm cỏ những khu đất trống được phát động, tổ chức để tăng độ che phủ. Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động theo quy định được trang bị đầy đủ.

Bên canh đó công tác khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề cho người lao động được thực hiện thường xuyên. Ngoài ra các Đơn vị trong Vicem còn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động văn hóa thể thao để người lao động rèn luyện sức khỏe. Việc tổ chức điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người lao động mắc bệnh nghề nghiệp được duy trì tốt.

vicem tong ket cong tac an toan ve sinh lao dong phong chong chay no 03 nam 2017 2019
Môi trường Nhà máy Xi măng Bình Phước - Công ty Xi măng Hà Tiên

Công tác huấn luyện Bảo hộ lao động, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân bồi dưỡng hiện vật cho người lao động luôn được thực hiện đầy đủ; duy trì việc đánh giá theo hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001; Hội nghị cũng đã chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và đề ra các biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo tuyệt đối ATVSLĐ trong những năm tới: Bổ sung hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn; xây dựng bộ chuẩn mực an toàn theo 10 chủ đề và triển khai Audit an toàn định kỳ; xây dựng văn hóa ATVSLĐ, PCCN trong Vicem. Kết luận hội nghị đồng chí Lê Nam Khánh-Tổng giám đốc Vicem đề nghị cán bộ công nhân lao động trong toàn Vicem nâng cao nhận thức, thực hiện tốt quy định của pháp luật về ATVSLĐ; tuân thủ nghiêm quy định, quy trình, biện pháp đảm bảo ATVSLĐ, PCCN trong lao động sản xuất, không để xảy ra tai nạn lao động, phát sinh thêm bệnh nghề nghiệp.

Tin Văn phòng VICEM