Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778
 • thong bao ket qua lua chon nha cung cap
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) trân trọng thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp Gói mua sắm dịch vụ “Khám sức khỏe cho Cán bộ công nhân viên của VICEM năm 2022”, cụ thể như sau:  
 • thong bao ket qua lua chon nha cung cap
  Tổng công ty  Xi măng Việt Nam (VICEM) trân trọng thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp Gói mua sắm dịch vụ tổ chức “Tập huấn công tác Kiểm tra, giám sát; công tác Tuyên giáo, dân vận; công tác Văn phòng cấp ủy năm 2022 của Đảng ủy VICEM”, cụ thể như sau:  
 • thong bao moi chao gia canh tranh
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm: tổ chức “Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát; công tác Tuyên giáo, dân vận; công tác VP cấp ủy năm 2022 của Đảng ủy Tổng công ty”, với các thông tin cụ thể như sau:
 • thong bao moi chao gia canh tranh
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm: “Cung cấp hàng hóa Lịch Bloc năm 2023 cho Khối Văn phòng Cơ quan VICEM”, với các thông tin cụ thể như sau:  
 • thong bao moi chao gia canh tranh
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm dịch vụ: “Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên cơ quan VICEM năm 2022”, với các thông tin cụ thể như sau:  
 • thong bao ket qua lua chon nha cung cap
  Tổng công ty  Xi măng Việt Nam (VICEM) trân trọng thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp Gói mua sắm dịch vụ tổ chức cho CBCNVCLĐ Cơ quan Vicem đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác năm 2022, cụ thể như sau:  
 • thong bao ket qua lua chon nha cung cap
  Tổng công ty  Xi măng Việt Nam (VICEM) trân trọng thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp Gói mua sắm dịch vụ tổ chức “Hội nghị công tác Tài chính kế toán”, cụ thể như sau:  
 • thong bao moi chao gia canh tranh
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm: “tổ chức cho CBCNVCLĐ Cơ quan đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác năm 2022”, với các thông tin cụ thể như sau: 
|< < 1 2 3 > >|