Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778
 • thong bao moi chao gia canh tranh
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm: “Cung cấp hàng hóa Lịch Bloc năm 2021 cho Khối Văn phòng Cơ quan VICEM”, với các thông tin cụ thể như sau:  
 • thong bao moi chao gia canh tranh
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam tổ chức chào giá gói mua sắm " Trang bị màn hình chuyên dụng cho phòng họp Hội trường, phòng tình huống, phòng họp của Cơ quan VICEM" 
 • thong bao moi chao gia canh tranh
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm: “Cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ năm 2019 cho cán bộ, công nhân viên VICEM” 
 • thong bao moi chao gia canh tranh
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm: “Cung cấp hàng hóa Lịch Bloc năm 2020 cho Khối Văn phòng Cơ quan VICEM” 
 • thong bao moi chao gia canh tranh
  Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm: “Quà cho các đơn vị thành viên VICEM nhân chuyến đi rà soát kế hoạch SXKD năm 2020 của Đoàn công tác VICEM”, với các thông tin cụ thể như sau:
 • thong bao moi chao gia canh tranh
  Thông báo mời chào giá cạnh tranh chương trình tổ chức cho Đoàn cán bộ VICEM đi công tác tại CuBa từ ngày 02/09/2019 đến 10/09/2019.  
 • ket qua lua chon nha thau
  Kết quả lựa chọn nhà thầu một số gói thầu 
 • Kết quả chỉ định thầu (theo qui trình rút gọn) một số gói thầu
|< < 1 2 3 > >|