Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778
 • thong bao moi chao gia canh tranh
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm dịch vụ: “Khám sức khỏe định kỳ năm 2021 cho cán bộ công nhân viên cơ quan VICEM, CCID, Viện công nghệ xi măng VICEM”, với các thông tin cụ thể như sau:
 • thong bao moi chao gia canh tranh
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm hàng hóa: “Cung cấp Lịch Bloc năm 2022 cho Khối Văn phòng Cơ quan VICEM”, với các thông tin cụ thể như sau:
 • thong bao ket qua lua chon nha cung cap
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm "Thay thế hệ thống mạng nội bộ có dây LAN cho tòa nhà 7 tầng công ty mẹ VICEM"
 • thong bao moi chao gia canh tranh
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam tổ chức chào giá gói mua sắm “Thay thế hệ thống mạng nội bộ có dây LAN cho tòa nhà 7 tầng  Công ty mẹ VICEM”. 
 • thong bao moi chao gia canh tranh
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm: “dịch vụ khám sức khỏe định kỳ năm 2020 cho Cán bộ công nhân viên VICEM”, với các thông tin cụ thể như sau:  
 • thong bao moi chao gia canh tranh
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm: “Cung cấp hàng hóa Lịch Bloc năm 2021 cho Khối Văn phòng Cơ quan VICEM”, với các thông tin cụ thể như sau:  
 • thong bao moi chao gia canh tranh
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam tổ chức chào giá gói mua sắm " Trang bị màn hình chuyên dụng cho phòng họp Hội trường, phòng tình huống, phòng họp của Cơ quan VICEM" 
 • thong bao moi chao gia canh tranh
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm: “Cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ năm 2019 cho cán bộ, công nhân viên VICEM” 
|< < 1 2 3 > >|