Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Đại hội Thi đua yêu nước Tổng công ty Xi măng Việt Nam lần thứ V, giai đoạn 2020-2025

789 lượt xem - 14:55 | 14/12/2020

Ngày 14/10/2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế thủ đô Hà Nội, Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020-2025

vicem

Theo Tổng công ty Xi măng Việt Nam