Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

VICEM Hướng tới Công nghệ mới ngành Xi măng

2,519 lượt xem - 09:45 | 05/03/2020

VICEM đang hướng tới nghiên cứu Công nghệ mới ngành Xi măng "ZERO EMISSION - NATURAL CYCLE" - "Không phát thải - tuần hoàn tự nhiên".

vicem

Theo Tổng công ty Xi măng Việt Nam