Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Hoạt động SXKD của VICEM đầu Xuân Kỷ Hợi 2019

13,200 lượt xem - 10:37 | 07/03/2019

Ngay từ đầu năm 2019 và Xuân Kỷ Hợi Cán bộ Công nhân viên toàn VICEM đã tập trung cao triển khai các giải pháp quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ 2019 chào mừng 120 năm ngày ra đời ngành Xi măng Việt Nam

Theo Đài THHN