Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Vicem Bỉm Sơn Khánh thành các Công trình

1,511 lượt xem - 11:26 | 01/08/2019

Ngày 25 tháng 7 năm 2019 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bỉm sơn tổ chức khánh thành một số công trình và gắn biển Công trình chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày ra đời ngành Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

Theo Đài TH Thanh Hóa